Tag Archief van: Alpe d’HuZes

Natuurlijk geef ik ook dit jaar het KWF gewoon geld. De collectant ken ik. Hij fluit al jaren mijn thuiswedstrijden op zaterdag en ik heb geen zin in een gele kaart. Ik had aan de deur een hoop stampij kunnen maken over het gesjoemel bij Alpe d’HuZes, de organisatie die geld bijeen fietst voor kankeronderzoek van het KWF.

slider_02

De boekhouding van Ad6 klopt niet. Dat wil zeggen, één van de oprichters heeft vanaf 2010 verzuimd te melden dat hij via een fiscale omweg geld ving voor zijn diensten. Zo zou deze meneer Van V – zijn naam is genoegzaam bekend en hij is in sociale media allang gekruisigd – ruim twee ton hebben gevangen. Dat is een hoop geld, daar zijn veel mensen ziek van en het druist in tegen het door Alpe d’HuZes gepropageerde anti-strijkstokbeleid. Al het geld dat met fietsen bijeen wordt gebracht zou ten goede moeten komen aan kankeronderzoek, maar een oprichter van Ad6 vloog uit de bocht. Hij spreekt liever van ‘organisatorische weeffouten’ in het online magazine Filanthropium. 

Wat mij dwars zit is dat bestuur en organisatie kennelijk jarenlang hebben liggen slapen en niet de moeite hebben gedaan om de merkbelofte extra te controleren. Anti-strijkstok is een mantra geworden en met het uitgangspunt is achteloos omgegaan. Daar worden organisaties genadeloos op afgerekend. In het kielzog zijn ook respectabele organisaties als KWF en NCRV – die covert het evenement jaarlijks op radio en televisie – beschadigd. Meeliften op succes wil iedereen wel, maar welke inspanning hebben zij geleverd om Ad6 aan haar merkbelofte te kunnen houden? Is alleen de champagne ontkurkt na elke miljoenenrit? Zijn de jaarstukken überhaupt al eens gelezen? Ook daar ben je partner voor. Zeker als je de campagne uitvent. En is de merkbelofte jouw zaak niet, dan vergroot je de kans op reputatieschade als het mis dreigt te gaan. Transparantie heeft een prijs. Het is zuur dat collectanten van het KWF huis-aan-huis de rekening krijgen gepresenteerd.

Naschrift: @jvdw59 is voorzitter van Ad6. Hij twitterde n.a.v. dit blogje dat ik ‘toch nog even iets beter de facts moet checken. Vanuit Ad6 is 100% naar KWF gegaan. Met subsidie van KWF is de Stichting I2L opgezet’. Ik noem dat een mager en flauw verweer van de voorzitter, dat niet is uit te leggen aan de achterban. De stichting Inspire2Live immers is door meneer Van V (oprichter Ad6) gestart vanuit Ad6. Het heeft alle schijn van een broekzak-vestzak beleid en alle partijen waren van deze constructie al jaren op de hoogte. Gaan partners nu naar elkaar wijzen? Het zwartepieten lijkt te zijn begonnen.