Gemeente Rotterdam

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam / Opdracht: boek ‘In de bijstand’, verhalen van Rotterdammers / Gerealiseerd: april 2019 (eerste druk), september 2019 (tweede)

Vraag van de gemeente Rotterdam

Rotterdam is koploper met het aantal mensen in de bijstand. Activeringscoaches van de gemeente motiveren mensen in de bijstand om iets te gaan doen, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Over die aanpak, de tegenprestatie, bestaan veel misverstanden en iedereen – in en buiten Rotterdam – heeft een mening over ‘uitkeringstrekkers’.

De gemeente heeft mij gevraagd de verhalen van Rotterdammers in de bijstand op te tekenen.

Mijn aandeel in dit project

Mensen in de bijstand moeten met enige regelmaat ‘op gesprek’ bij de afdeling ’tegenprestatie’ van de gemeente. Ik zat aan tafel bij zo’n 80 ‘motiveringsgesprekken’. Daar vertellen bijstandsgerechtigden hun verhaal. Wat weerhoudt hen om aan de slag te gaan en wat hebben ze nodig?

Uiteindelijk heb ik 31 verhalen opgetekend en 22 mensen thuis bezocht. Iedereen heeft ingestemd met publicatie. In een aantal gevallen onder een andere naam.

Het eerste exemplaar van de bundel interviews mocht ik overhandigen aan de Rotterdamse wethouder Richard Moti (PvdA). Die heeft naar aanleiding van het boek de naam ‘Tegenprestatie’ veranderd in Prestatie010. Bovendien heeft de gemeente Rotterdam bij de lancering van het boek een nieuwe aanpak gepresenteerd om langdurig werkzoekenden beter te kunnen helpen.

Ik ben voornemens om over enige tijd te onderzoeken hoe het met de geïnterviewden gaat.