Cohesie

Opdrachtgever: Cohesie huisartenorganisatie / Opdracht: online enquête / Gerealiseerd: januari 2016

Vraag van de opdrachtgever

Coöperatie Cohesie is een samenwerkingsverband van 113 huisartsen in Noord-Limburg. HippoLine B.V. werkt voor Cohesie en heeft mij gevraagd een vragenlijst te maken voor een online enquête.

Mijn aandeel in dit project

Zijn artsen, praktijkondersteuners en verpleegkundigen van Cohesie tevreden over het zorgdossier? Zowel feiten als meningen zijn onderzocht. HippoLine zorgde voor de juiste infrastructuur en verwerking van de uitkomsten. De enquête heeft nuttige informatie opgeleverd en bijgedragen aan de certificering van Cohesie.

HippoLine beschikt over software om dergelijk onderzoek uit te voeren.